FORUM JURIDIC

Cabinet de avocatura Myra Cimpean (www.avocat-mc.ro)


  Calculul pensiilor

  Distribuiți
  avatar
  Avocat
  Admin

  Numarul mesajelor : 93
  Location : bucuresti
  Data de inscriere : 12/11/2007

  Calculul pensiilor

  Mesaj  Avocat la data de Joi Mai 28, 2015 8:38 am

  Calculul pensiilor. Valorificarea veniturilor realizate obținute în regim de lucru prelungit. Aplicabilitatea Deciziei nr. 5/2010 pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în recurs în interesul legii după intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010. Principiul contributivității


  Instanța Curtea de Apel Constanța, secția I civilă, decizia civilă nr. 183/AS din 18 noiembrie 2014, rezumat: judecător Răzvan Anghel
  Jurisprudență
  Regimul de lucru prelungit presupunea un program de lucru mai mare în mod constant, ceea ce exclude caracterul sporadic sau ocazional al veniturilor obținute în condițiile art.1 și 2 din HCM nr.1546/1952. Prin Decizia nr. 5/2010 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în recurs în interesul legii s-a stabilit cu caracter obligatoriu că sumele plătite pentru munca prestată de foștii salariați în regim de lucru prelungit, în condițiile art. 1 și 2 din Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1.546/1952, se au în vedere la stabilirea și recalcularea pensiilor din sistemul public. Argumentele reținute de Înalta Curte de Casație și Justiție își păstrează valabilitatea și după intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010 chiar dacă, la pct.VI din Anexa 15 la H.G. nr.257/2011, printre sursele unor venituri care nu sunt luate în calcul la determinarea punctajului mediu anual în baza Legii nr.263/2010 întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, sunt indicate și formele de retribuire pentru munca suplimentară sunt indicate deoarece timpul de muncă în regim de lucru prelungit avea un alt regim juridic, fiind considerat de lege ca timp normal de lucru și retribuit ca atare.


  Asupra apelului de față:
  Prin cererea de chemare în judecată, reclamantul a solicitat în contradictoriu cu pârâtele Casa Județeană de Pensii și Casa Națională de Pensii Publice prin Comisia Centrală de Contestații ca instanța să dispună anularea deciziei de pensionare nr.[…] ca netemeinică și nelegală.
  În motivare, reclamantul a susținut că a contestat decizia menționată la Comisia Centrală de Contestații, dar nu a primit până în prezent un răspuns.
  Reclamantul a mai arătat că a prestat muncă grea pe șantier, cu program prelungit și a beneficiat de sporuri care au însumat peste 55% din salariu, însă aceste aspecte nu au fost avute în vedere la momentul emiterii deciziei de pensie.
  Pe de altă parte, reclamantul a învederat că a lucrat 35 de ani în grupa a II-a de muncă și nu în condiții normale, astfel cum se menționează în decizie.
  În drept, s-a invocat Legea nr. 263/2010. […]
  Prin sentința civilă nr.366/20.02.2014, Tribunalul Constanța a admis cererea formulată de reclamant; a obligat pârâta să emită o nouă decizie în favoarea reclamantului, cu luarea în considerare a adeverinței nr. […] emisă de S.C. […] S.A. în ceea ce privește „sporul program prelungit” în procent de 25% și a luat act că reclamantul nu solicită cheltuieli de judecată.[…]
  Împotriva acestei sentința a declarat apel pârâta, criticând-o pentru nelegalitate și netemeinicie, invocând în esență următoarele: […] prin decizia nr. […] nu a fost valorificat procentul de 25% reprezentând spor program prelungit, înscris în adeverința nr.[…] întrucât nu constituie un spor cu caracter permanent, conform Anexei nr.15 la Normele de aplicare a prevederilor Legii mr. 263/2010, aprobate prin H.G. nr. 257/2011 și nu a făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislației anterioare datei de 01.04.2001. […]
  Analizând sentința apelată prin prisma criticilor formulate, a susținerilor părților, a prevederilor legale aplicabile și a probatoriului administrat în cauză, în conformitate cu art. 476 – 480 cod pr.civilă, Curtea constată că apelul este nefondat pentru următoarele considerente:
  Este adevărat că la pct.VI din Anexa 15 la H.G. nr.257/2011, ca și la punctul VI din Anexa 1 la O.U.G. nr.4/2005 se face o mențiune potrivit cu care nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual, întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 anumite venituri indicate în mod expres precum și alte sporuri care nu au avut caracter permanent.
  Dar, acest text legal nu exclude pur și simplu anumite venituri din procesul de recalculare, nefiind vorba de un act discreționar al legiuitorului, care să nu aibă nici o justificare.
  Astfel cum arată chiar apelanta, aceste venituri sunt excluse din recalculare pentru un motiv, respectiv faptul că aceste venituri nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 și , pe de altă parte, nu au avut caracter permanent.
  Astfel cum a reținut și prima instanță dacă anumite venituri au fost avute în vedere de legislația anterioară datei de 1 aprilie 2001 la calcularea pensiei și au avut un caracter permanent, aceste venituri trebuie avute în vedere la stabilirea pensiei și în conformitate cu Legea nr.263/2010, și nu pot fi incluse între veniturile la care se referă mențiunea de la punctul VI din Anexa 15 la H.G. nr.257/2011, care nu sunt avute în vedere la stabilirea pensiei.
  Într-adevăr, principiului contributivității consacrat de art.2 lit. c) din Legea nr.263/2010 se opune neluării în seamă la stabilirea stagiului de cotizare și implicit a punctajului mediu anual pe baza căruia se determină pensia a unei perioade în care un asigurat a fost retribuit în acord global sau pentru munca suplimentară în condițiile în care drepturile de asigurări sociale se cuvin în temeiul contribuțiilor de asigurări sociale plătite.
  Așadar, astfel cum a reținut și instanța de fond, în măsura în care un anumit venit a avut caracter permanent și ca urmare a constituit baza de calcul pentru contribuțiile de asigurări sociale acesta trebuie avut în vedere la determinarea pensiei în sistemul Legii nr. 263/2010.
  Astfel, formele de retribuire pentru munca suplimentară sunt indicate la pct.VI din Anexa 15 la H.G. nr.257/2011 printre sursele unor venituri care nu sunt luate în calcul la determinarea punctajului mediu anual în baza Legii nr.263/2010 întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001.
  Veniturile obținute de reclamant în acea perioadă erau venituri pentru care s-au plătit contribuțiile de asigurări sociale astfel cum atestă emitentul adeverinței.
  În aceste condiții, reclamantul este îndreptățit să beneficieze de calcularea punctajului mediu anual în concordanță cu veniturile avute și în special în concordanță cu contribuțiile realizate la fondul asigurărilor sociale.
  Veniturile a căror valorificare o solicită reclamantul nu au avut caracter sporadic sau ocazional, astfel cum rezultă cin cuprinsul adeverinței prezentate.
  În consecință în mod corect instanța de fond a considerat că la determinarea punctajului mediu anual în vederea stabilirii cuantumului pensiei la care este îndreptățită reclamanta trebuie avute în vedere și veniturile primite pentru munca suplimentară astfel cum sunt evidențiate de adeverința depusă de acesta.
  Trebuie avut în vedere în plus că, în realitate, ceea ce atestă adeverința depusă de reclamant este un venit pentru regim de lucru prelungit stabilit în condițiile art.1 și 2 din HCM nr.1546/1952 ceea ce presupune un program de lucru mai mare în mod constant, ceea ce exclude caracterul sporadic sau ocazional al acestor venituri.
  Mai trebuie avut în vedere că prin Decizia nr. 5/2010 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în recurs în interesul legii s-a stabilit cu caracter obligatoriu că sumele plătite pentru munca prestată de foștii salariați în regim de lucru prelungit, în condițiile art. 1 și 2 din Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1.546/1952, se au în vedere la stabilirea și recalcularea pensiilor din sistemul public.
  S-a arătat în considerentele acestei decizii următoarele:
  „Veniturile obținute în regim de lucru prelungit nu reprezintă o formă de retribuire a muncii în regie sau după timp, deoarece art. 12 din Legea nr. 57/1974 prevedea această formă de retribuție pentru situația în care retribuția tarifară era stabilită pe o oră, zi sau lună și se acorda personalului pentru timpul efectiv lucrat la realizarea integrală a sarcinilor de serviciu, exprimate sub forma unei norme de producție zilnică sau prin atribuții stabilite concret pentru fiecare loc de muncă.
  De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 199 alin. 1 din Legea nr. 57/1974, în cazuri excepționale, în anumite sectoare de activitate se putea aproba efectuarea în afara programului de lucru a unor munci retribuite cu ora sau în raport de lucrările executate.
  Timpul de muncă în regim de lucru prelungit, așa cum s-a arătat, are un alt regim juridic, fiind considerat de lege ca timp normal de lucru și retribuit ca atare”.
  Aceste argumente sunt valabile și în privința aplicării Legii nr. 263/2010.
  Așadar, motivele de apel nu pot fi primite întrucât contravin tocmai celor stabilite de Înalta Curte de Casație și Justiție în apel în interesul legii.
  Față de aceste considerente, în temeiul art. 480 Cod.pr.civ. se va respinge apelul ca nefondat.


  Cod citare 7010
  Publicat în RDS 1/2015
  Autori Răzvan ANGHEL


  _________________
  Avocat Myra Cimpean

  http://avocat-mc.ro/

   Acum este: Sam Ian 19, 2019 4:23 pm